• Välkommen till
  Hassela Gotland
  En unik plats på en unik ö!
  Placering / Akutplacering
  070-458 82 47
  Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige
  Målgrupp: Ungdomar som på grund av missbruk,
  relationsstörningar och eller/kriminalitet
  är i behov av vård på behandlingshem.
  Från det år de fyller 14 till 20 års ålder
  vid inskrivningstillfället med möjlighet att
  vara kvar till 21 års ålder.

  OBS! Inom verksamheten finns pälsdjur!
Sedan många år bedriver Hassela Gotland ett omfattande arbete med att behandla ungdomar med missbruks- och/eller psykosocial problematik

Bakgrunden är skiftande liksom problembilden men utgångspunkten är att alla har talanger och begåvningar som går att utveckla. Här bor och arbetar vuxna och ungdomar tillsammans – en del har sitt hem här medan andra enbart sin arbetsplats. Vi vill ta aktiv del i att forma ett samhälle som inte slår ut barn och ungdomar i tidig ålder, utan ger plats och möjlighet för unga och gamla att få växa efter sin förmåga.

Placeringar:

Föreståndare: Lotta Holmberg 070-458 82 47 Föreståndare: Minna Vaattovaara 070-458 82 02

Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige